Programa i horaris Autorització per als menors Inscripcions Condicions Coses a dur Contactar
 
 
Condicions
 

Descensde barrancs a Vallcebre el dia 18 de juny del 2022

Esport Stel organitza aquesta activitat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Teià.
Tots els monitors son titulats i disposem d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil que cobreix a tots els participants i acompanyants d'aquest esdeveniment.

Programa i horaris
07:00h - Sortida des de la rotonda del passeig de la riera de Teià
09:00h - Arribada a Vallcebre i esmorzar
10:00h Inici de l'activitat
14:30h - Dinar
15:00h - Comiat i retorn

Preu
39,50€ - Inclou activitat, monitors titultas, neoprè, escarpins, casc i arnès de seguretat+ autocar (autocar fiançat per òrgan col·laborador)


El preu inclou
- Impostos
- El transport (a càrrec de l'Ajuntament de Teià)
- Activitat, monitors titultas, neoprè, escarpins, casc i arnès de seguretat
- Assegurança d'accidents bàsica i de responsabilitat civil

El preu no inclou
- Els àpats
- Tot el que no estigui exposat en el programa

Protocol d'accidents
En el cas que un participant de prengui mal, es seguirà el següent protocol:
- Si cal dur-lo a l'hospital, serà traslladat en ambulància a l'Hospital més proper acompanyat per personal d'Esport Stel.
- En el cas que a l'accidentat no li hagin donat l'alta a temps de tornar amb l'autocar del grup, se li facilitarà un transport fins a Teià.

Altres
- Activitat adreçada exclusivament a joves de 14 a 30 anys.
- Si un participant no es presenta a l'hora de sortida de l'autocar des de Teià, no li serà retornat l'import de l'activitat.
- En cas de malaltia, es retornarà l'import íntegre de l'activitat en qualsevol cas, presentant un justificant mèdic que ho justifiqui.
- Esport Stel ofereix a l'ajuntament que puguin anar 2 treballadors/es de manera gratuïta.

Inscripcions i autoritzacions
- Les inscripcions es faran exclusivament a través del web www.esquibusok.com
- Des del mateix web, es facilitarà un document d'autorització materna/paterna en cas que el jove sigui menor d'edat.

Col·labora